MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 2. b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,
 3. c) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı,

ç) Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini,

 1. d) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri,
 2. e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,
 3. f) Eğitim ve sınav aracı (“C1” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla ve 7500 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,
 4. g) Eğitim ve sınav aracı (“F” sınıfı sertifika için): 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan lastik tekerlekli traktörü,

ğ) Eğitim ve sınav aracı (“D1” sınıfı sertifika için): Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka sekizden fazla on yediden az oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş çift fren ve çift debriyaj sistemli minibüsü,

 1. h) Eğitim ve sınav aracı (“M” sınıfı sertifika için Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki tekerlekli motorlu bisikleti,

ı) Eğitim ve sınav aracı (“A” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen iki tekerlekli motosikleti,

 1. i) Eğitim ve sınav aracı (“A1” sınıfı sertifika için): Silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,
 2. j) Eğitim ve sınav aracı (“A2” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,
 3. k) Eğitim ve sınav aracı (“B” sınıfı sertifika için otomobil/kamyonet): Çift fren ve çift debriyaj sistemli en az dört kapılı, sürücüsü dâhil en az dört oturma yeri olan otomobil veya kamyoneti,
 4. l) Eğitim ve sınav aracı (“B1” sınıfı sertifika için): Net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikleti,
 5. m) Eğitim ve sınav aracı (“D” sınıfı sertifika için): Çift fren ve çift debriyaj sistemli sürücüsü dâhil en az yirmi dört oturma yeri olan otobüsü,
 6. n) Eğitim ve sınav aracı (Otomatik şanzımanlı): Sadece otomatik araç kullanacak kursiyerler için alacakları sertifika sınıfına uygun otomatik şanzımanlı aracı,
 7. o) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı 750 kilogram üzerinde olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

ö) Eğitim ve sınav aracı (Yarı Römork): Azami yüklü ağırlığı 750 kilogram üzerinde olan, bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan motorsuz taşıtı,

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Araç cinslerine göre sürücü belgesine dönüştürülmek üzere verilecek sertifika sınıfları

MADDE 6 – (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:

 1. a) “M” sınıfı sertifika.
 2. b) “A1” sınıfı sertifika.
 3. c) “A2” sınıfı sertifika.

ç) “A” sınıfı sertifika.

 1. d) “B1” sınıfı sertifika.
 2. e) “B” sınıfı sertifika.
 3. f) “BE” sınıfı sertifika.
 4. g) “C1” sınıfı sertifika.

ğ) “C1E” sınıfı sertifika.

 1. h) “C” sınıfı sertifika.

ı) “CE” sınıfı sertifika.

 1. i) “D1” sınıfı sertifika.
 2. j) “D1E” sınıfı sertifika.
 3. k) “D” sınıfı sertifika.
 4. l) “DE” sınıfı sertifika.
 5. m) “F” sınıfı sertifika.
 6. n) “G” sınıfı sertifika.

(2) Birinci fıkrada yer alan sertifika sınıfına ait araçların otomatik şanzımanlı olanları ile eğitim alıp sınavda başarılı olanların sertifikalarında sadece otomatik araç kullanabilecekleri belirtilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenmek üzere kursiyerlere eğitim ve sınavlarda araçları kullanmaları için kurs müdürlüklerince 6 ay süreyle geçerli  “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 ve trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitimi derslerine ise direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde 2 saatten az olmamak kaydıyla direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar devam edilir. Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek direksiyon eğitimi ders süreleri aşağıdaki şekildedir:

 1. a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
 2. b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,
 3. c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat,

 1. d) “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,
 2. e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
 3. f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,
 4. g) “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen direksiyon eğitimi dersleri, şehir içi ve/veya şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır.

(3) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “F”, “C1”, “C”, “C1E”, “D1E”, “DE” ve “D” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. 24 yaşını doldurmuş olması nedeniyle deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. Sağlık raporunda gece araç kullanamayacağı yönünde kısıtlama bulunan kursiyerlere gece eğitimi verilmez.

(4) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlere, talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için o yıl ilan edilen direksiyon eğitimi dersi ücreti üzerinden ödeme yapar.

(5) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı ve sınavları 4 üncü maddede yer alan sürücü sertifikası sınıflarına göre belirlenen özelliklere sahip araçlar ile yapılır. Engelli kursiyerlerin sınavları ise ilgili mevzuata göre kursiyerlere düzenlenen raporda belirtilen şartları taşıyan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılır.

(6) İkinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim verilmediğinin tespit edilmesi hâlinde dersi veren usta öğretici ve kurs hakkında işlem yapılır.

(7) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar. Ön sınavda başarılı görülerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına girmesi uygun görülen kursiyerler için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir. Bu sınavların sonuçları Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede kursa kayıtlı kursiyerlerine akan trafikte güvenli araç kullanacak seviyede eğitim vermeden, sınava girebilmeleri için Özel MTSK Modülü üzerinden onay veren kurslar hakkında valilikçe soruşturma başlatılır. Soruşturma sonunda düzenlenen raporda yeterli eğitim verilmediği tespit edilmesi hâlinde tespit edildiği ayı takip eden aydan itibaren kursa bir dönem kursiyer kaydı yapılmasına izin verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programı uygulamak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sınavlarda, sınava girmesi gereken kişinin yerine bir başka kişinin sınava girmesine aracılık eden kurslar hakkında, maarif müfettişleri ve/veya savcılıkça bu durumun tespit edilmesi halinde, 2918 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar ile ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ve ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (6) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,”

“6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, deneyim şartı aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi.”

“5) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,”

“ç) Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:

 1. a) Kurs müdürlükleri direksiyon eğitim ve sınav aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi ve motor numaraları ile birlikte “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı hariç çift fren, çift debriyaj sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu; araçların, kursun kurucusu adına kayıtlı olduğunu belirten Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Araç Tescil Belgesi ile millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir.
 2. b) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarının “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışında çift fren ve çift debriyaj sistemli olduğunun Motorlu Araç Tescil Belgesine ve bilgisayar kayıtlarına “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir. Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formuna (EK-8) göre kullanım izni verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. Direksiyon eğitim ve sınav aracı, eğitim ve sınav dışında ticari amaçla kullanılamaz.
 3. c) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışındaki eğitim ve sınav araçlarında; usta öğreticinin eğitim esnasında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanının ise sınav sırasında akan trafiği kontrol etmesi ve kursiyerin akan trafiği kontrol edip etmediğini tespit etmek amacı ile sağ, sol ve iç aynaların üzerine/yanına yedek ayna konulur. Direksiyon eğitim ve sınav aracının sağ ve sol yanlarına ve uygun olan araçların arkasına sabit şekilde (en az 400 punto) ait olduğu kursun adı ve telefonu ile varsa logosu yazılır. Bunun dışında başka bir yazı yazılmaz.

ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında sadece “Sürücü Adayı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanının yüksekliği 15 cm, eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulur.

 1. d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların, yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B” ve “BE” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşından, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE” ve “F” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı römorklar 20 yaşından büyük olamaz. Direksiyon eğitim ve sınav aracının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek hesaplanır.
 2. e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen aracın arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartları haiz kursa ait başka bir araçla; kursun başka aracı bulunmaması hâlinde bir başka kursa ait araçla o günkü sınav yapılabilir. Sınav yapılamaması hâlinde kursiyerin sınav hakkı saklı kalır.”

MADDE 39 – (1) Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri sertifika sınıfının şartlarını taşımak kaydıyla aşağıdaki tabloda belirtilen ders saati sayısı kadar direksiyon eğitimi dersini alırlar.

 

Sürücü Sertifikasının Türüne Göre Girilmesi Gereken Direksiyon Eğitimi Dersi Saat Sayısı
F DE D1E CE C1E BE D D1 C C1 B B1 A A2 A1 M
Sahip Olduğu Sürücü Belgesi veya Sürücü Sertifikası Türü M 14 8 6 4 2
A1 14 6 4 2
A2 14 4 2
A 14 2
B1 14 8 6 4
B 6 14 7 20 10 12 12 12 12
C1 6 10 5 10 12 12 12 12
C 6 7 4 12 12 12 12
D1 6 7 10 5 12 12 12 12
D 6 7 4 12 12 12 12
BE 12 12 12 12
C1E 12 12 12 12
CE 12 12 12 12
D1E 12 12 12 12
DE 12 12 12 12
F 14 12 12 12 12
G 12 14 12 12 12 12